Локација

Сообраќајниот испитен центар „Европски возач“-Штип го покрива регионот на СВР Штип поточно општините Штип, Кочани, Пробиштип, Свети Николе, Виница, Делчево, Берово, Пехчево и Македонска Каменица. Сдиштето на испитниот центар е во Штип, а пријавни места има во Штип, Кочани, Пробиштип, Свети Николе, Виница, Делчево и Берово.