Седиште на СИЦ - „Европски Возач” - Штип
ул. „Гоце Делчев“ бр. 34
тел: 032/399-393; 032/384-990
моб: 072/213-171
е-маил: smevropskivozac@yahoo.com

Со цел да пружи успешни и квалитетни услуги на заинтересираните граѓани - кандидати за возачи и нивно здобивање со возачка дозвола има отворено уште шест подружници и тоа во:

 • Пробиштип                                                  
 • ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 107
  тел: 032/480-310

 • Свети Николе
 • ул. „Плоштад Илинден“ бр. 21
  тел: 032/444-029

 • Кочани
 • ул. „Теодосие Паунов“ бб.
  033/270-116

 • Виница
 • ул. „Браќа Миладинови“ бр. 36
  033/364-856

 • Берово
 • ул. „Струмички пат“ бб
  033/470-202

 • Делчево
 • ул. „Маршал Тито“ бб
  033/411-051